Vyplatíme pohledávky
a dluhy firem

Při řešení pohledávek a závazků nabízíme řadu služeb.

Děkujeme o Váš zájem o naše služby

Při řešení pohledávek a závazků nabízíme řadu služeb. Máme zájem primárně o pohledávky a závazky, které vznikly v obchodních vztazích mezi právnickými osobami – firmami (tedy Business-to-business B2B), případně i větší pohledávky které mají zákazníci za společnostmi (C2B).

Pokud jste tedy právnickou osobou a máte pohledávku a/nebo případně i závazek za jinou právnickou osobou, můžeme pomoci vyřešit Vaši situaci.

Jak Vám můžeme pomoci

 • vyplácíme až 95% nominální výše pohledávek
 • v případě zajištění financování pohledávkami standardní doba 3-12 měsíců
 • finance ihned po podpisu
 1. Kontaktujte nás
 2. Oceníme Vaše pohledávky
  (na naše náklady)
 3. Dohodneme způsob řešení (odkup, zajištění, zpětné postoupení)
 4. Podepíšeme kontrakt
 5. Obdržíte ihned peníze za Vaše pohledávky, nebo Vám poskytneme půjčku, případně další metody financování.
 6. Vypořádání spolupráce

Jaké pohledávky můžete postoupit, nabídnout jako zajištění, zpětně postoupit

pohledávky za právnickými osobami

pohledávky exekuční

pohledávky za úpadci (insolvence)

Jaké pohledávky nemůžete postoupit, nabídnout jako zajištění, zpětně postoupit

s právními vadami, započtené, promlčené

rozporované dlužníkem

bagatelní (tyto pouze v portfoliu)