Směnečné operace a zajištění pohledávek

„Chceš-li vidět, jak rychle čas letí, podepiš směnku.“ — Julian Tuwim

Většina obchodních pohledávek je nezajištěná, což se zdá poněkud nefér, neboť většina bankovních úvěrů je směnkou zajištěna. Pokud je snad vaše pohledávka výjimkou a je zajištěna směnkou, můžeme indosací tuto směnku jednoduše převzít a zjednodušeně vymáhat. Také vám můžeme nabídnout zajištění portfolia pohledávek směnkami a podpořit tak vaše práva věřitele. U směnek nabízíme komplexní poradenství a služby u standardních i méně běžných směnečných operací, a to jak z pozice směnečného věřitele, tak i dlužníka. Jde zejména o směnečné rukojemství, předkládání a inkaso směnek, indosace směnky, eskontní operace a protesty stejně jako vymáhání včetně exekuce z majetku směnečného dlužníka. Dále je možné vyhledání partnerů pro eskont směnek nebo přímý směnečný eskont.

U pohledávek, u nichž lze zvýšit bonitu relevantním způsobem, navrhneme řešení a zajistíme jeho provedení. Velmi časté je zvýšení bonity pohledávky směnkou nebo zástavou majetku nebo ručením třetích osob.