Odkup pohledávek

„Prodej léčí vše.“ — Mark Cuban

Odkup pohledávek nabízí řada subjektů, málokterý je však schopen pohledávku (nebo pohledávkové portfolio) skutečně odkoupit za tržní cenu a má transparentní a relevantní ekonomické výsledky a pozitivní reference. Při prodeji – postoupení vaší pohledávky nebo pohledávkového portfolia – dojde ke změně věřitele bez souhlasu dlužníka. Prodáváte s diskontem oproti nominále pohledávky a většinou i oproti její jistině. Na druhou stranu však neseme od toho okamžiku riziko, že váš původní dlužník nám případně pohledávku uhradí až po několikaletém soudním sporu a vynaložíme náklady na tento spor, nebo může tento dlužník skončit v insolvenci, exekuci, likvidaci, požádat o ochranu před věřiteli. V případě fyzické osoby pak fakticky zmizet, být uvězněn, zemřít a dostaneme se tak k nějakému výnosu až v dědickém řízení.

Úměrně pravděpodobnosti těchto rizik a na základě našeho matematického modelu, prověřování dlužníka, situaci na trhu, zajištění pohledávky (pokud existuje) a dalším faktorům nabídneme adekvátní cenu za vaši pohledávku, nebo pohledávkové portfolio. Pohledávkové portfolio oceňujeme obdobným způsobem jako individuální pohledávku. Kromě bagatelních pohledávek postupujeme „per partes“ a navíc prověřujeme provázanost jednotlivých dlužníků ve vašem portfoliu i v naší znalostní databázi.

Cena za portfolio tak není jenom prostým součtem hodnoty jednotlivých pohledávek krát koeficient, ale součet všech ocenění jednotlivých pohledávek. Cena dosažená prodejem portfolia může být vyšší i nižší než prodej po jednotlivých pohledávkách. Působí zde proti sobě faktor objemu a rozprostření rizika a podstatná je také struktura portfolia. V každém případě je prodej portfolia pohledávek pro vás jednodušší než řešení jednotlivých pohledávek postupně s možností jejich nedobytnosti.