Swapy, faktoring a ostatní operace

„Nejdůležitější, jednoduchou, základní pravdou o volném trhu je, že žádná směna se nekoná, pokud z toho obě strany nemají prospěch.“ — Milton Friedman

Existuje řada nástrojů pro řešení pohledávek a závazků, přičemž tyto lze případně tyto i různými způsoby kombinovat. U složitějších případů pak můžeme navrhnout zcela individuální způsoby řešení. Výměna pohledávek a závazků, tedy vyrovnání vašich závazků pohledávkami je elegantním způsobem. V tomto případě zajistíme nákup pohledávky za vaším věřitelem za tržní hodnotu a pak lze započíst váš závazek s nakoupenou pohledávkou. V případě, že takto proti vám postupuje jiný subjekt, lze obdobným způsobem zvýšit vaše aktivní saldo a tuto operaci zmařit.

V jednotlivých případech je možný prodej vaší budoucí pohledávky (faktoring) regresním i bezregresním způsobem. Mezi další postupy patří vícenásobné zápočty, kapitalizace pohledávek, postupné umořování závazků klienta z prostředků získaných prodejem jeho pohledávek (management saldokont) a další způsoby včetně poradenství ve všech oblastech pohledávkových vztahů.