Garantovaný výnos z portfolia

„Bohatý, když mu Bůh nedal, zjedná si rozum v nájem; chudý by ten svůj prodal, ale není zájem.“ — Francouzské přísloví

Jestliže jste v pozici osoby odpovědné za inkaso pohledávek ve vaší společnosti, restrukturalizujete firmu, kterou jste manažersky nebo majetkově převzali, jste insolvenčním správcem, členem věřitelského výboru či likvidátorem, obvykle před vámi stojí otázka, jak nejlépe vyřešit pohledávky po lhůtě splatnosti. Zatím se nabízely pouze možnosti jejich odprodeje, soudního a mimosoudního inkasa.

V případě odprodeje pohledávek bývá problémem zjištění jejich skutečné ceny, pracná výběrová řízení, potřebný souhlas dalších spolumajitelů a jiných spolurozhodujících osob, velmi rozdílné představy o ceně prodávajícího a kupujících, vazba kupujícího na přímé dlužníky apod.

U soudního inkasa je zde dlouhá doba ode dne žaloby po vykonatelný rozsudek až po exekuci i náklady na tuto formu inkasa. Při mimosoudním inkasu riskujete vrácení nebonitních případů nevyřešených inkasní kanceláří zpět věřiteli bez jakéhokoli výnosu.

Smluvně garantovaný výnos z pohledávek vám zajistí pevný příjem bez ohledu na náš úspěch při inkasu, přičemž musíme dodržovat smluvní podmínky nakládání s vašimi pohledávkami.