Obrana před převzetím

„Býti příliš v obraně svědčí o tajném přání, aby bylo útočeno.“ — Victor Hugo

Převzetí společností má svá pravidla a postupy. Nepřátelské převzetí (HTO) většinou zahájí sběr informací, sledují se aktivity podniku včetně jeho závazků a zvolí se strategie. Většinou má nájezdník spolupracující osoby uvnitř podniku. U středních a menších cílových firem je společnost tipována zejména podle určitých disproporcí mezi majetkem, splatnými závazky, strukturou vlastníků, zajištěním majetku a podobných skutečností. Převzetí může mít i likvidační charakter a důvodem bývá vytěsnění konkurence z trhu. Protiopatření jsou kombinací ekonomických, informačních a právních rozborů a návrh vhodné taktiky obrany.

Rovněž v rámci obrany proti převzetí nebo snahy zabránit insolvenci je vyřešení pohledávek, a zejména závazků, prvním krokem ke stabilizaci a bezpečnosti společnosti.