Operace se závazkovými saldy

„Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu.“ — Franz Kafka

Nabízíme rovněž služby na druhé straně rozvahy a tím je řešení závazkového salda klienta. Tyto služby lze rozdělit na pasivní a aktivní.

Pasivním řešením je svého druhu oddlužení klienta/dlužníka, kdy s jeho souhlasem přebíráme jeho závazkové saldo a snažíme se vyjednat postupné hrazení těchto závazků dle jeho možností. Případně můžeme realizovat i změnu v osobě dlužníka a tím je převzetí dluhu, nebo přistoupení k dluhu. Jde buď o skutečnou záměnu osoby dlužníka, nebo o naše přistoupení k vašemu závazku dluhu a tím i posílení jistoty vašeho věřitele. Takto lze výrazně snížit nebezpečí podání návrhu na konkurz ze strany věřitelů. Jinou možností je tyto závazky uhradit za klienta přímo a následně dohodnout termín a způsob jejich úhrady, která může být i nepeněžní. Tyto operace nemají bezprostřední dopad na likviditu vaší společnosti.

V případě aktivních řešení můžeme vyhledat závazky vašich věřitelů a zprostředkovat vám jejich prodej, nebo je odkoupit na náš účet. Výsledkem pak bude zápočet těchto pohledávek a vašich závazků. Případným doprovodným efektem je zisk plynoucí z rozdílu ceny pořízení pohledávky a nominální výše vašeho závazku.