Navýšení likvidity odprodejem pohledávek

„Zlepšení znamená změnit se; abychom byli dokonalí, museli bychom se měnit často.“ — Winston Churchill

Prodej aktiv společnosti je obvyklým řešením potíží s likviditou, prodej pohledávek však nebývá na prvním místě, a přitom je to aktivum, které svoji hodnotu v čase většinou ztrácí nejrychleji. V případě věřitele je úvaha o prodeji svých pohledávek velmi racionálním zhodnocením ceny času a také racionálním rozhodnutím o preferenci vlastního byznysu místo řešení této problematiky. U věřitele, kde kromě těchto faktorů hrají roli i problémy s likviditou, je to jedna z možností prodeje jeho aktiv.

Prodej výrobních aktiv nepřipadá většinou v úvahu, ale prodej pohledávek, a to zejména pohledávek po splatnosti, pohledávek za subjekty v exekuci, insolvenci, nebo za subjekty u nichž je splacení pohledávky navázáno na soudní spor, vám dává možnost získat rychle likviditu a uspokojit své věřitele, získat hotovost, uhradit daně a fakticky tak zlepšit svou bilanci a podnik stabilizovat.

Pohledávky a pohledávková portfolia můžeme odkoupit na náš účet prakticky okamžitě po krátkém due diligence a dohodnutí ceny. Na rozdíl od většiny jiných zájemců jsme kapitálově vybaveni na odkup rozsáhlých pohledávkových portfolií.