Revitalizace prodejem podílu

„Prodáš – neprodáš, na tom až tolik nezáleží ani: slast z obchodu tkví ve smlouvání.“ — Arabské přísloví

Pokud je společnost v ekonomicky nestabilní situaci, má splatné závazky a nelze předpokládat, že z vlastních tržeb (nebo inkas pohledávek) je bude schopna uhradit a nelze také ani předpokládat rychlé poskytnutí překlenovací půjčky, potom můžeme v individuálních případech navrhnout financování vaší společnosti formou převzetí (případně zastavení) obchodního podílu ve firmě, a to v takové výši, aby nám tento podíl poskytl přiměřené zajištění. Může se jednat o regresní i bezregresní převod a na základě smlouvy vám může být tento podíl vrácen spolu s úhradou vaší odměny za naše financování, organizaci a riziko.