Business Intelligence

„Důvtip je jediná zeď mezi námi a temnotou.“ — Mark van Doren

Pro podporu našich rozhodování, při oslovování nových klientů i pro ověřování hodnoty pohledávek používáme vybrané matematické, statistické a účetní metody od Benfordova rozdělení až po AI.

Sledujeme celkovou ekonomickou kondici společnosti, zda je například schopna z vlastních zisků financovat své závazky, její trendy v ekonomických údajích účetních výkazů, velikost vlastního kapitálu, jak společnost přistupuje k reportingu do sbírky listin v obchodním rejstříku a podobně.

Z celkových cca půl milionu kapitálových společností v ČR existuje řada podnikatelských subjektů v perfektní ekonomické kondici, ale na druhé straně je zde řada „zombie“ firem, tedy firem neschopných pokrýt ziskem před zdaněním ani své úrokové náklady a také velká skupina zcela mrtvých firem (odhady až kolem 100 tisíc, tedy cca 20 % všech). Mezi těmito krajnostmi se nachází většina vašich dlužníků i obchodních partnerů.

Predikce dalšího směřování vašeho obchodního partnera, a tedy i vaší pohledávky nebo vašeho dodavatele, může být pro váš byznys podstatná nejen z pohledu ztráty likvidity, ale i z pohledu celkové provozní schopnosti vaší společnosti.