Služby pro dlužníky

Nabízíme vám zvýšení likvidity vaší společnosti, kapitalizaci pohledávek a další služby pro krizové situace.

Navýšení likvidity odprodejem pohledávek

V případě, že máte z jakéhokoli důvodu zájem o rychlé zpeněžení vašich pohledávek, můžeme vám nabídnout jejich odkup za sjednanou cenu.

Zpětné postoupení pohledávek

Zpeněžení vašich pohledávek formou inovativního zpětného postoupení portfolia pohledávek získáte velmi rychle provozní kapitál.

Zajištění likvidity pohledávkami

Další možností, jak rychle získat likviditu, je získat půjčku a dát do zajištění na určitou dobu a za předem stanovených podmínek vaše pohledávky.

Revitalizace prodejem podílu

Pokud má společnost dobrý byznys plán, ale je v ekonomicky nestabilní situaci, můžeme vám nabídnout financování formou převzetí obchodního podílu.

Operace se závazkovými saldy

Oddlužení našeho klienta formou převzetí a přistoupení k dluhu a další služby na straně pasiv dle vašich možností.

Obrana před převzetím

Provedeme rozbor slabých míst a navrhneme vhodnou taktiku obrany.