Zajištění likvidity pohledávkami

„Nikdy jsem nemohl přesvědčit finančníky, že Disneyland byl proveditelný, protože sny nabízejí příliš málo zástavy.“ — Walt Disney


Další možností, jak rychle získat likviditu a překlenout krátkodobé problémy, je dát do zajištění oproti půjčce vaše pohledávky na určitou dobu a za předem stanovených podmínek. Tato forma financování předpokládá naše ocenění a zrychlenou prověrku pohledávek.

Po splacení poskytnutého financování je zajištění odstraněno. Pokud by v mezidobí došlo ke splacení některé pohledávky, nebo její části, případně by dlužník vstoupil do exekuce nebo insolvence, dojde dle předem stanovených smluvních podmínek k upravení poměru mezi hodnotou zajištěných pohledávek a výší financování.