Řešení pro společnosti v obtížné ekonomické situaci

Navýšení likvidity odprodejem pohledávek

V případě, že máte z jakéhokoli důvodu zájem o rychlé zpeněžení vašich pohledávek, můžeme vám nabídnout jejich odkup za sjednanou cenu.

Revitalizace prodejem podílu

Pokud má společnost dobrý byznys plán, ale je v ekonomicky nestabilní situaci, můžeme vám nabídnout financování formou převzetí obchodního podílu.

Operace se závazkovými saldy

Oddlužení našeho klienta formou převzetí a přistoupení k dluhu a další služby na straně pasiv dle vašich možností.