Odkup pohledávkových portfolií korporací

Odkup pohledávek

V případě, že máte z jakéhokoli důvodu zájem o zpeněžení vašich pohledávek, odkoupíme je za tržní cenu.

Zpětné postoupení pohledávek

Zpeněžení vašich pohledávek formou inovativního zpětného postoupení portfolia pohledávek získáte velmi rychle provozní kapitál.

Zajištění likvidity pohledávkami

Další možností, jak rychle získat likviditu, je získat půjčku a dát do zajištění na určitou dobu a za předem stanovených podmínek vaše pohledávky.